____________________________________________________________________________________________________________________________

10 - CIO LECIE ODDZIAŁU KUJAWSKIEGO - o uroczystych obchodach jubileuszu czytaj w Aktualnościach i Wydarzeniach.